محصولات

محصولات

تعاریف اولیه، آشنایی با تکنیک‌ها و یادگیری امکانات و قابلیت‌های محصولات ایلیانت با شرح دقیق امکانات و جزئیات

اتوماسیون بهشید

آشنایی با ویژگی‌ها و آموزش استفاده از قابلیتها و ویژگی‌های اتوماسیون مدیریت بر روابط با مشتریان بهشید

کلیه مطالب
  • مطالب این بخش ویژه کاربران این محصول میباشد.

سامانه نویسه

آشنایی با ویژگی‌ها و امکانات سامانه همگرای تولید محتوای نویسه و آموزش نحوه چگونگی استفاده از قابلیتها ویژگیها و افزونه های سامانه نویسه

کلیه مطالب
  • مطالب این بخش ویژه کاربران این محصول میباشد.

مدیریت فروش آمیتیس

مباحث آموزشی و راهنمای استفاده از سیستم فروشگاه ساز آمیتیس و شرح چگونگی کار با قابلیتها، افزونه ها و ویژگی‌های سیستم مدیریت فروش آمیتیس

کلیه مطالب
  • مطالب این بخش ویژه کاربران این محصول میباشد.

پلتفرم فاران

معرفی، نحوه استفاده، آموزش ویژگیها و قابلیتهای پلتفرم ابری فاران و شیوه توسعه مبتنی بر پلتفرم فاران

کلیه مطالب
  • مطالب این بخش ویژه کاربران این محصول میباشد.

پورتال هیدرا

مباحث آموزشی و راهنمای استفاده از پورتال هیدرا

کلیه مطالب
  • مطالب این بخش ویژه کاربران این محصول میباشد.