اتوماسیون بهشید

اتوماسیون CRM بهشید

آشنایی با ویژگی‌ها و آموزش استفاده از قابلیتها و ویژگی‌های اتوماسیون مدیریت بر روابط با مشتریان بهشید

این بخش منحصر به کاربران میباشد.
جهت مشاهده این قسمت، لطفا مشخصات کاربری/شناسه لایسنس خود را وارد نمایید.