شرایط و قوانین

شرایط و قوانین

قوانین و مقررات و آشنایی با شیوه‌های تعیین تعرفه، پشتیبانی، آموزش و چرخه حیات محصول را در این بخش مطالعه میکنید.

شرایط پشتیبانی

با تیپ‌های پشتیبانی و شیوه ارائه خدمات پس از فروش در مجموعه گروه ایلیانت آشنا شوید.هر یک از خدمات و محصولات ایلیانت دارای شرایطی مجزا برای پشتیبانی و حفظ چرخه حیات خود میباشند که بر اساس هر یک از خدمات و محصولات بصورت مجزا به شما معرفی میشود.

کلیه مطالب
  • مطلب مرتبطی یافت نشد

شیوه نامه ارائه خدمات

با روند و چارچوب ارائه خدمات، ارائه و استقرار محصولات که کلیه تفاهم نامه‌ها و قراردادها با اتکا به این روند منعقد میگردد آشنا شوید.

کلیه مطالب
  • مطلب مرتبطی یافت نشد